Pancomp CleanPancomp Clean – Tid- och närvarosystem för mobil personalkontroll

Förbättra kvaliteten och den operativa effektiviteten med hjälp av trådlösa arbetsledningssystem som möjliggör enkel övervakning av hur städningen fortlöper – i realtid. Förbättra din operativa effektivitet, behåll dina kunder och öka personalnöjdheten.

Säkra din plats inför morgondagens konkurrens!

clean tp

Fördelarna med Pancomp Cleandevices

Pancomp Smart Phone AppRealtidsarbetsflödeshantering – nyckeln till operationell effektivitet

Med Pancomp Clean kan du övervaka utvecklingen av arbetet på rengöringsplatsen som du hanterar. Dina anställda kommer att kunna rapportera i realtid när de har kommit till och lämnat olika platser och ledning kan direkt se hur lång tid det har tagit att slutföra uppgifter. Förhindra arbetstidsfusk med hjälp av en elektronisk klocka och realtidsrapportering. Glöm manuella tidrapporter och förbättra din effektivitet genom att effektivisera dina löneprocesser och eliminera mänskliga fel i bearbetning och administration.

Dina kunder betalar för vad de får och blir inte onöjda, vilket innebär att du håller och skaffar flera kunder. Pancomp möjliggör proaktivitet, du kan reagera på problem innan dina kunder får en chans att klaga, och ditt rykte som en pålitlig partner ökar. Pancomp solutions ger dig möjlighet att fakturera allt extra arbete som utförs hos kunder, vilket ökar din omsättning och lönsamhet. Tjänsteprocessens kvalitetsövervakning är lätt och ger dig möjlighet att mäta graden av levererad kvalitet och att säkerställa att tjänstelöften uppfylls kontinuerligt. Rapportering blir enkelt och med Pancomp har du möjlighet att övervaka lönsamheten av dina kunder på en daglig nivå – jämför budgeten till faktiska arbetstimmar och säkerställa din lönsamhet!

Garantera din plats i morgondagens tävling!

 

Nöjd arbetskraft gynnar alla

Pancomp Clean är ett arbetsflödesledningssystem som ger erforderlig information om dagliga aktiviteter och om hur arbetet fortskrider. Med Pancomp är det lätt att bevisa att de anställda är precis där de ska vara, vid den tidpunkt de behövs. Systemet är lätt att använda, allting sker med en enda knapptryck, det finns ingen anledning att läsa eller följa komplicerade instruktioner – inget behov av att lära sig språk.

Att kommunicera med den mobila arbetsstyrkan är lätt tack vare konventionella SMS från systemet eller mobilapplikationer för att skicka arbetsinstruktioner, förändringar med arbetsskift eller annan information mobila arbetskraft behöver på fältet. Extra arbete kan begäras genom systemet av ledningen och anställda kan rapportera om alla slutförda extra uppgifter med hjälp av Pancomps enkla rapporteringsmekanismer – och allt detta i realtid! Schemaläggning av arbetsskift och säkerställning av att kapacitetskrav på varje klientplats uppfylls görs enkelt med Pancomp.

Tjänsterna blir transparenta!

Kundnöjdheten ökar genom korrekt rapportering

För kunderna är det viktigt att veta att de får exakt vad de betalar för. Med Pancomp Clean webbtjänst är det möjligt att rapportera om detta. Alla fältoperationer är online i realtid, schemaläggning är flexibel och säkerställer att olika kundbehov uppfylls med lätthet och snabbhet.

Kvalitetskontroller och servicerapporter är enkla och snabba att slutföra hos kunderna. Fullt integrerade kvalitetskontroller innebär att platser kan övervakas, kontrolleras och rapporteras enligt önskemål, vilket ökar graden av tillfredsställelse med den tjänsten som tillhandahålls. Pancomps aktiverat proaktivitet gör det möjligt för städfirma för att reagera på problem innan kunden får en chans att klaga.

 

Säkerställ att allt går enligt planerna med Pancomp;Pancomp UI

Rapportering från fältet med en enda knapptryck → Oroa dig inte för pappersarbete, städare kan koncentrera sig på att betjäna kunden.

Intresserad? Be om en offert och vi kommer att vara i kontakt!

Be om en offert