Pancomp SecurePancomp Secure – Hantera dina bemannade väktarrundor med Pancomp

Pancomp Secures väktarsystem låter dig i realtid kontrollera att väktartjänster utförs samt säkerställa att din personalen är säker. Avvikkelser mellan en plan och faktisk tjänst kan meddelas genom en automatisk varning, vilket möjlliggör en snabb och effektiv reaktion – öka kundsäkerheten såväl som säkerheten för din personal.

Säkra din plats inför morgondagens konkurrens!

secure tp

Fördelarna med Pancomp Secure väktarsystemdevices

Realtidsvaktrondverifiering är dagens verklighet

Med Pancomp Secure du har möjlighet att övervaka vakt- och patrullronder i realtid. Du vet var dina vakter är och säkerställer att de får jobba tryggt och att ronder blir slutförda enligt överenskommelse med kunderna som beställer dina bevakningstjänster. Pancomp Secure möjliggör larm som ska skickas om kontrollpunkter missas. Rapportering av händelser på plats är enkelt, det finns ingen anledning att vänta tills vakterna är tillbaka på kontoret efter sina ronder för att få rapporter om avvikelser till dina kunder – vakter kan generera visuella rapporter medan de gör ronden.

Realtidsrapporter som vaktrondsverifikation: Rapporterna finns tillgängliga när som helst på din egen dator. Inget behov av att plocka upp enheter för att ladda ner information. Säkerhetscenter vet alltid när vakten är på kontrollpunkten och kan reagera på eventuella händelser som det krävs. Vaktronder verifieras och och utlovade servicenivåer uppfylls – säkerställ din plats före konkurrenterna! Dödmansgrepp ger säkerhet och tillförlitlighet: Pancomp Secure är automatisk med ett trådlöst dödmansgrepp – ett automatiskt larm skickas om det inte finns någon aktivitet inom en viss tid – detta ökar vaktens säkerhet och minskar ersättningskrav från kunderna.

Pancomp Secure är en realtidslösning för vaktövervakning för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i tjänsteföretag som erbjuder bemannade bevakningstjänster. Systemet hjälper dig att få aktuell information om säkerhet på platsen, hur arbetet fortskrider, schema och faktureringsgrund. Allt detta sker medan du ökar ditt rykte som en pålitlig partner och förbättrar dina chanser att vinna nya kunder. Pancomp Secure är en modern och unik lösning för att hantera dina kundlokaler och dina tjänster.

Tjänsterna blir transparenta!

ToughApp tp

Funktioner i vaktrondövervakningslösningen

Pancomp Secure handsets och mobilapplikationer, eller till och med båda i samma system, är verktyg som är lätta att använda för säkerhetspersonal som inte kommer att komma i vägen i aktiviteterna. Samtliga kontrollpunkter skannas, realtidsrapportering möjliggör spårning medan vaktronden pågår och vakterna är säkra på grund av de automatiska larmen som skickas till säkerhetscentret om något avviker från normala rutiner.

Det finns inget behov att manuellt tömma enheterna att bearbeta vaktrondsinformation, rapporteringen av händelser kan enkelt göras på plats vilket minskar behovet av pappersarbete efter vaktronder. Redovisning av olika händelser, dvs. krossat fönster, häktning etc. är snabbt och enkelt. Pancomp är ett system utan krångel för vakter som vill koncentrera sig på bevakning utan överdriven manuell rapportering eller utan att behöva bevisa att ronderna har slutförts enligt överenskommelse. Pancomp gör allt för dig!

 

PANCOMP Secure garanterar högklassig bevakning – online och tillförlitligt.

Pancomp Secure – Verifiering för slutanvändaren

Pancomp Secure gör det möjligt att tjänsteleverantören kan ge tillträde till beställaren, så att kunden kan se i realtid att vakttjänsterna tillhandahålls enligt överenskommelse och enligt den servicenivån de betalar för.

Systemet hjälper dig med att få aktuell information om säkerhet på platsen, hur arbetet fortskrider, schema och faktureringsgrund. Allt detta från bekvämligheten av din egen dator, inget behov av platsbesök för att se till att vakter är på rond till de platserna som de borde.

Pancomp Secure är en modern och unik lösning för att hantera dina lokaler och öka din säkerhet.

Vi ger förbättrad kvalitet genom transparens!

Intresserad? Be om en offert och vi kommer att vara i kontakt!

Be om en offert