Om Pancomp International

På Pancomp tillhandahåller vi mobila tid- och närvarolösningar för städ- och säkerhetsföretag. Vi möjliggör effektiv kontroll av vad som sker på kundernas anläggningar, vilket ökar produktiviteten och säkerheten och ger bättre resultat. Vi gör serviceverksamheter transparenta.

Pancomp:s lösningar ökar produktiviteten och förbättrar säkerheten, vilket leder till ökade vinster. Städföretag blir effektiva och säkerhetsföretag kan tillhandahålla kontrollerbara väktartjänster.

Pancomp International Ltd är ett kraftigt växande och internationellt verksamt företag med utmärkt kompetens. Vi gör det möjligt för företag att öka effektiviteten i deras dagliga verksamheter med lösningar som består av en komplett uppsättning verktyg för att hantera hela den mobila arbetskraften. Vi har stor erfarenhet av toppmodern teknik och FoU-projekt inom trådlös kommunikation.

Pancomp International Ltd:s framgång grundar sig i professionell och motiverad personal. Vi engagerar oss i FoU och den senaste tekniken. Pancomps kärna ligger i dess starka FoU-enhet och i förståelsen för kundernas verksamheter. Det är grunden för att vi på ett snabbt och framgångsrikt sätt ska kuna reagera på kundernas behov. Ett av våra grundläggande värden är fortsatt utveckling av våra kompetenser.

 

Partners

Pancomp International Ltd har byggt starka relationer till olika intressenter, vilket gör att vi kan koncentrera oss på vår kärnverksamhet, vilket leder till att maximera värdeleverans till våra kunder.

Partners

Want to be a reseller?

Vi söker ständigt efter partners för att utvidga kanalerna mot våra målgrupper i säkerhet och städningsverksamhet. Om du anser att du har goda kontakter i ditt område till våra målgrupper och du anser att Pancomp lösningar har bra potential, välkommen att kontakta oss för att diskutera samarbete.

Pancomp Historia

Resan till att bli producenten av de bästa lösningarna i världen

År 2002 vid tiden för Europas övergång till den gemensamma valutan och snabb implementering av olika högteknologiska innovationer på en global skala, ett behov för nya tekniska uppfinningar och mobila lösningar var nära förestående. Denna utmaning togs på i Uleåborg, Finland, där ett företag med namnet Pancomp grundades av företagsledningen med hjälp av en affärsängel. Mjukvaruutvecklingen för trådlösa tekniska lösningar med kort räckvidd startades. Från början var utvecklingsinsatser syftade till att hitta lösningar för kunder på den internationella marknaden. Pancomps vision var att skapa den bästa tekniken och de bästa lösningarna i världen för kunder som vill effektivisera sin verksamhet.

Produktutveckling och tillväxt

Pancomps verksamhet startade som en underleverantör för mjukvaruutveckling för stora företag, Nokia bland annat. Verksamheten och kunnande växte med de stora företagen och bolagets egen produktutveckling inom området mobila lösningar för arbetskraftshantering fortskred. Pancomp tids- och närvarohanteringsprodukter har utvecklats tillsammans med finländska städföretag. Från början har Pancomp produkter utvecklats med skalbarhet i åtanke, så att produkterna kan användas av bolag av alla storlekar i en internationell miljö. Utveckling gick bra och var att föra in kunder, men internationaliseringen var inte lätt. Det krävdes en hel del envishet och hårt arbete, men under 2006 försäljningsinsatser och resandet hade panorerat ut och verksamheten blev internationellt.

Efter ett par år av hårt arbete, teknisk utveckling och marknadsföring Pancomp var i en situation där företaget hade kunder i åtta länder i Europa. Pancomp lösningar inriktade på mobila arbetskrafts- och arbetsflödeshantering särskilt till städföretag, säkerhetsföretag och fastighetsskötselföretag.

Öppenhet i partnerskap

Pancomp ville vara närmare kunderna och betjäna dem bättre, varför bolagets lösning för internationella genombrott var att öppna ett kontor i Berlin. Pancomps företagsexpansion till 15 länder genom partnerskap och kunder möjliggjordes av kompromisslös vilja att bli den bästa leverantören av tids- och närvarohanteringslösningar. Den stadiga tillväxten fortsätter och Pancomp fortsätter att expandera till nya internationella marknader.
Förtroenden till egna programvaror, produkter och vision har blivit starkare med erfarenhet. Pancomp har lyckats och vuxit tillsammans med sina kunder att bli den mest betrodda partnern inom mobila tids- och närvarohantering. Principen av öppenhet har varit nyckeln till att upprätthålla det gamla och skaffa nya kunder. Öppenhet har också varit en viktig faktor i det att företagets anställda är engagerade till företaget och dess sätt att arbeta. I dag Pancomp är en stark aktör inom fältet mobil arbets- och personalhantering, en av de bästa lösningsleverantörer i världen. Pancomp fortsätter att vilja möta nya utmaningar och kunder att lyckas med.

 

Pancomp som arbetsgivare

Pancomp är ett starkt växande företag som fokuserar på att erbjuda kvalitet och lönsamhet för tjänsteföretag internationellt. Pancomp värderar innovativitet och kontinuerlig utveckling. Pancomp har åtagit sig att FoU och anställda anses vara nyckeln till framgång.
Pancomp erbjuder sina arbetsgivare utmanande arbetsmöjligheter in en miljö med den nyaste teknik, kreativitet uppmuntras och anställda är en del av en större, internationell familj.