Pancomp International Oy

Pancomp tarjoaa palveluita, jotka parantavat tehokkuutta ja turvallisuutta, mikä johtaa tuottojen kasvuun. Siivousyritysten tehokkuus kasvaa, ja vartiointiliikkeet voivat tarjota todennettua vartiointipalvelua.

Pancomp Clean on online-työkalu mobiilin työvoiman työajanhallintaan siivousalalla. Pancomp Secure lisää turvallisuutta asiakkaille ja vartijoille, koska se mahdollistaa reaaliaikaisen seurannan vartiokierrokselle.

Pancomp International Oy on voimakkaasti kasvava ja kansainvälisesti toimiva yritys. Pancompin erinomainen osaaminen mahdollistaa asiakasyritysten tehokkuuden kasvattamisen päivittäisessä toiminnassa ratkaisuilla, jotka sisältävät työkalut koko mobiilin työvoiman hallintaan. Omaamme kokemusta viimeisimmistä teknologioista ja tutkimus- ja kehitysprojekteista langattoman kommunikaation alalla.

Pancomp International Oy:n menestys perustuu ammattitaitoiseen ja motivoituneeseen henkilökuntaan. Olemme sitoutuneet tutkimukseen ja kehitykseen, sekä viimeisimpiin teknologioihin. Pancompilla on vahva tuotekehitysosasto ja ymmärrämme asiakkaidemme liiketoimintaa hyvin, joten voimme reagoida nopeasti ja menestyksekkäästi asiakkaidemme tarpeisiin. Panostamme vahvasti osaamisemme jatkuvaan kehittämiseen.

 

Partnerit

Pancomp International Oy:llä on vahvat suhteet eri sidosryhmiin, joten voimme keskittyä omaan osaamiseemme ja maksimoida siten asiakkaiden saaman hyödyn.

Partners

Haluatko jälleenmyyjäksi?

Etsimme jatkuvasti yhteistyökumppaneita laajentaaksemme jakelukanavia kohdemarkkinoillamme siivous- ja vartiointialan yrityksille. Jos sinulla on yhteyksiä kohdemarkkinoillamme ja uskot Pancompin ratkaisujen potentiaaliin, ota yhteyttä niin keskustellaan yhteistyöstä lisää.

Pancomp Historia

Matka maailman parhaiden ratkaisujen tuottajaksi
Vuonna 2002 Euroopan siirtyessä yhteisvaluuttaan ja maailman verkostoituessa vauhdilla, syntyi markkinoille voimakas tarve uusille teknologisille oivalluksille ja langattomille ratkaisuille. Tuon haasteen kimppuun käytiin Suomen Oulussa, jossa perustettiin yrityksen johtohenkilöitten ja bisnesenkelin tuella yritys nimeltä Pancomp ja aloitettiin lyhyen kantaman langattoman teknologian sovellusten kehittämistyö. Sovelluskehityksellä tähdättiin alusta alkaen ratkaisujen löytämiseen asiakkaille kansainvälisillä markkinoilla. Yrityksen visiona oli tehdä maailman parhaita teknologisia ratkaisuja asiakkaille, jotka halusivat tehostaa omaa liiketoimintaansa.

Tuotekehitystä ja kasvua
Pancompin liiketoiminta alkoi ohjelmistoalihankkijan roolissa suuryrityksille, muun muassa Nokialle. Liiketoiminta ja osaaminen kasvoivat suurten rinnalla ja myös yrityksen oma tuotekehitys mobiilin työvoiman hallinnan ratkaisuissa eteni. Omien työajanseurantatuotteiden kehitystyötä vietiin vauhdilla eteenpäin siivousalalla toimivien suomalaisten yritysten kanssa. Tuotetta kehitettiin alusta alkaen skaalautuvaksi erikokoisille yrityksille sekä kansainväliseen ympäristöön. Kehitystyö sujui hyvin ja toi asiakkuuksia, mutta kansainvälistyminen ei ollut vaivatonta. Se vaati sinnikkyyttä ja kovaa työtä, mutta vuonna 2006 myyntityö ja ahkera matkustaminen kantoivat hedelmää ja toiminta laajeni ulkomaille.

Parin vuoden lujan työn, teknisen kehittämisen ja markkinoinnin avulla päästiin tilanteeseen, jossa yrityksellä oli toimintaa kahdeksassa maassa eri puolilla Eurooppaa. Pancompin tarjoamat ratkaisut keskittyivät liikkuvan henkilöstön ja työtehtävien hallintaan erityisesti siivous-, vartiointi- ja huoltotoiminnassa.

Avoimesti asiakkaan kumppaniksi
Rohkea ratkaisu kansainväliseen läpimurtoon oli yrityksen päätös mennä lähemmäs asiakkaita ja palvella heitä entistä paremmin. Ensimmäinen uusi toimisto avattiin Berliiniin. Tinkimätön halu toteuttaa visiota maailman parhaista ratkaisuista mahdollisti liiketoiminnan laajentumisen asiakkuuksien ja kumppanuuksien kautta 15 maahan. Uusi nousu-ura on kantanut tähän päivään asti ja tavoite kansainvälisistä markkinoista toteutuu hyvää vauhtia.

Usko omaan tekemiseen ja visioon on vuosien kokemuksella vahvistunut. Yritys on menestynyt ja kasvanut asiakkaidensa rinnalla luotettavaksi kumppaniksi. Avoimuuden periaate on ollut kantava voima, jonka avulla asiakkuudet ovat pysyneet ja kasvaneet. Avoimuus on ollut merkittävä tekijä myös siinä, että yrityksen henkilökunta on sitoutunut yritykseen ja sen toimintatapoihin. Pancomp on nykyään kansainvälinen mobiilin työn ja henkilöstön hallinnan osaaja, joka tuottaa asiakkailleen maailman parhaita ratkaisuja. Pancomp haluaa kohdata yhä uusia asiakkaita ja haasteita, joiden kanssa menestyä.

Pancomp työnantajana

Pancomp on vahvasti kasvava yritys. Keskitymme laatuun ja palveluyritysten kannattavuuteen kansainvälisillä markkinoilla. Panostamme tutkimukseen ja kehitykseen erittäin vahvasti, ja arvostamme innovatiivisuutta. Pancompin työntekijät ovat avain menestykseemme, joten työntekijöitä arvostetaan ja kehitykseen panostetaan.

Pancomp tarjoaa työntekijöilleen haastavan työympäristön, jossa uusimpia teknologioita omaksutaan jatkuvasti, luovuutta arvostetaan yrityksessä. Pancompin työntekijät ovat osa isoa, kansainvälistä  yhteisöä.